Verbod uitzendkracht in de bouw

De Bouw- en Houtbond FNV vraagt minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om het verbod op uitzendkrachten in de bouw nog even te handhaven. De bouwbond heeft nog steeds geen regeling kunnen treffen met de aannemers over uitzendarbeid.

Uitzendwerk in de bouw is verboden, maar op 1 januari 1998 wordt dit verbod opgeheven. De bouwbonden willen afspraken maken waardoor uitzendarbeid in 1998 alleen op experimentele basis is toegestaan.

De onderhandelingen over de bouw-CAO, waarin dit moet worden geregeld, verlopen echter uiterst moeizaam. Daarom pleitte voorzitter R. de Vries van de Bouw- en Houtbond FNV vandaag voor uitstel van het opheffen van het uitzendverbod.

De bouwbonden staan huiverig tegenover uitzendarbeid. Uitzendkrachten kunnen een geduchte concurrent zijn voor de bouwvakker in vaste dienst. De bouwbonden willen dat uitzendkrachten volgens de CAO-schalen van de bouw worden beloond. De werkgevers vinden juist de uitzend-loonschalen aantrekkelijk.