Varkenspest neemt toe in West-Brabant

DEN HAAG, 17 FEBR. Het aantal gevallen van varkenspest in Noord-Brabant is het afgelopen weekeinde opnieuw uitgebreid en staat nu op zeventien. De ziekte werd gisteren vastgesteld op een bedrijf in Schaijk, nadat zaterdag bedrijven in Heesch en, in West-Brabant, Rijsbergen waren getroffen. Dit laatste bedrijf is een filiaal van een bedrijf in Odiliapeel. Inmiddels zijn ettelijke duizenden varkens hier afgemaakt. Het bedrijf in Schaijk ligt nabij de oorspronkelijke besmettingshaard Venhorst en Odiliapeel.

Voor het ministerie van Landbouw kwamen de nieuwe besmettingsgevallen ongelegen omdat gistermorgen een inspectieteam van de Europese Unie in Nederland aankwam. Op basis van de bevindingen van dat team wordt het Europese exportverbod komende week opnieuw aan de orde gesteld door het Permanent Veterinair Comité van de EU. Dan zal blijken of het uitvoerverbod voor levende varkens langer van kracht blijft. De Landbouwraad in Brussel zou er vanmiddag over spreken.

Het exportverbod is een van de zaken waarover het Tweede-Kamerlid R.van der Linden (CDA) deze week meer duidelijkheid wil van minister Van Aartsen (Landbouw). Van der Linden zegt niet te begrijpen waarop dat verbod is gebaseerd. Ook andere zaken, zoals een schadevergoeding voor de getroffen bedrijven en de uitwerking van maatregelen naar andere sectoren als rundveebedrijven, zijn volgens Van der Linden nog veel te onduidelijk. “Hoe wordt het probleem van de almaar voller rakende stallen opgelost? Is het juist om nu de rundveehouders te dwingen tot een grotere opslag van mest omdat er niks mag worden vervoerd?” wil Van der Linden weten. Wat hem betreft mag de minister de Tweede Kamer ook vertrouwelijk informeren.

Het vervoersverbod, dat door ministerie en produktschappen bij herhaling is geproclameerd als maatregel bij uitstek om de verbreiding van varkenspest tegen te gaan is in het hele gebied tot dusver ongeveer 135 keer overtreden. Volgens het ministerie gaat het in dertig gevallen om mesttransporten, zowel over de weg als op landbouwgronden.

Pag.3: Boerenleider verwacht verlenging exportverbod

In een straal van tien kilometer rond het bedrijf in Rijsbergen (bij Breda) is een vervoersverbod ingesteld, reikend tot over de grens met Belgie. De vervoersverboden gelden behalve voor vee en mest ook voor lege veewagens. Een paardenconcours in het naburige Rucphen moest dit weekeinde om die reden worden afgelast. De verbodszone omvat een groot deel van Breda, van Roosendaal, Etten-Leur, Sint Willebrord en een deel van de snelweg A16. De varkens van de fokkerij in Schaijk zouden vanmiddag worden vernietigd.

Wien van den Brink, voorzitter van de vakgroep Varkenshouderij van LTO-Nederland, verwacht dat de nieuwe gevallen een snelle opheffing van het Europese exportverbod onmogelijk maken. Wel vindt hij dat voor Noord-Nederland de verbodsregels moeten worden versoepeld, nu blijkt dat de epidemie onder de grote rivieren blijft.

De gemeente Rijsbergen heeft gisteren behalve een vervoersverbod ook een noodverordening uitgevaardigd voor de directe omgeving rond de varkenshouderij waar varkenspest heerst. Deze maatregel moet al het verkeer weren in een straal van 500 meter tot een kilometer rond het besmette bedrijf. Het Rijsbergense bedrijf is een filiaal van een andere varkensonderneming uit de oorspronkelijke haard van de epidemie nabij Odiliapeel/Venhorst.

Het vervoersverbod is in noordelijke richting uitgebreid. De westelijke grens loopt langs de A2 (Eindhoven-Utrecht) tot aan de brug over de Maas. Die rivier vormt tot de brug in de N324 bij Grave de noordelijke grens. Vanaf deze brug volgt de grens de N324 tot de kruising met de N321.

De gemeenten Boekel, Uden en Bernheze hebben een noodbevel uitgevaardigd, waarin bezitters van honden en katten worden opgeroepen de huisdieren niet los te laten lopen in het gebied waar een vervoersverbod geldt.

De varkenspest is voor het eerst vastgesteld op 4 februari j.l. op een bedrijf in Venhorst. In een straal van tien kilometer werd direct een vervoersverbod van kracht. Dat was volgens minister Van Aartsen ruimer dan de Europese regels voorschrijven. Twee dagen later brak de ziekte op een naburig bedrijf uit. In de eerste week werden in de directe omgeving van Venhorst nog eens elf ziektehaarden ontdekt. Vanaf begin deze maand zijn naar schatting ruim 55.000 varkens afgemaakt.