Uitstel dreigt voor discussie over toekomst Schiphol

DEN HAAG, 17 FEBR. Het maatschappelijk debat over de toekomst van de luchtvaart in Nederland dreigt te worden uitgesteld. Een ambtelijke conceptnota over de toekomst van Schiphol is vorige week door premier Kok en de ministers Zalm (Financiën) en De Boer (VROM) afgewezen.

Een woordvoerder van minister De Boer bevestigde vanmorgen dat de minister wil dat de discussienota over de toekomst van Schiphol wordt herschreven. Zij wil een evenwichtiger stuk, waarin ook alternatieven voor uitbreiding van Schiphol aan bod komen.

In de afgewezen conceptnota, die onder regie van Verkeer en Waterstaat tot stand is gekomen, wordt gesteld dat aan uitbreiding van Schiphol niet valt te ontkomen. De ambtenaren willen Schiphol als nationale luchthaven behouden, uitgebreid met een satelliet-vliegveld. Aan drie locaties wordt gedacht: in zee, het Markermeer of Flevoland.

Volgens Financiën komt in de nota onvoldoende naar voren wat de miljardeninvestering in een tweede luchthaven oplevert en in hoeverre het rijk zal moeten bijdragen. In ambtelijke becijferingen circuleert een bedrag van dertig miljard gulden dat nodig zou zijn voor aanleg van de nieuwe luchthaven. Minister De Boer vindt dat in de conceptnota te weinig is gekeken naar de financiële, milieu- en economische dilemma's die de bouw van een tweede nationale luchthaven opleveren. “Een pleidooi voor een 'satelliet' van Schiphol is nu een stap te ver”, aldus haar woordvoerder.

De nota, waarover het kabinet aanvankelijk vrijdag zou spreken, moet het begin vormen van een maatschappelijke discussie over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Deze 'nut-en-noodzaakdiscussie' zal volgens de planning van het kabinet ongeveer vier maanden duren. Zowel PvdA als GroenLinks heeft gezegd die periode te kort te vinden. Het kabinet zal niet eerder dan 1998 een keuze maken voor een eventuele nieuwe luchthaven.