THE ECONOMIST

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, houdt in The Economist een hartstochtelijk pleidooi voor uitbreiding van de NAVO.

De Atlantische verdragsorganisatie heeft na de Tweede Wereldoorlog bijgedragen aan goede onderlinge verhoudingen binnen West-Europa en bovendien de band tussen dit werelddeel en de Verenigde Staten verstevigd. Hetzelfde kan de NAVO nu doen voor Midden- en Oost-Europa. Het vooruitzicht van het NAVO-lidmaatschap heeft er al toe geleid dat Hongarije de grensgeschillen met Slowaijke en Roemenië heeft opgelost en dat Polen aan vredesoperaties meedoet samen met Litouwen en Oekraïne. Vergroting van de NAVO dient er niet toe te leiden dat de nieuwe lidstaten zich afschermen naar het oosten, maar dat de stabiliteit die de verdragsorganisatie biedt zich juist in oostelijke richting uitbreidt. Wie zich nu tegen toelating van nieuwe lidstaten uitspreekt, geeft de gevaarlijkste krachten in Rusland hun zin, aldus de minister. Wel moet een apart verdrag met Rusland voor blijvend goede samenwerking met Moskou zorgen.