Studentes mogen gratis omzwaaien

ROTTERDAM, 17 FEBR. De Universiteit Twente wil meisjes die in Enschede voor ingenieur komen studeren een vergoeding geven als zij binnen uiterlijk vijf maanden vinden dat die technische opleiding hun toch niet ligt. Zij kunnen dan zonder financiële gevolgen omzwaaien naar een andere opleiding.

De Universiteit Twente heeft dit vastgelegd in de Regeling stimuleringsfonds vrouwelijke techniek-studenten. De universiteit stelt als voorwaarde dat de meisjes-studenten die eerste periode actief deelnemen aan hoorcolleges, praktica, projecten en tentamens. Wie dan binnen uiterlijk vijf maanden alsnog besluit een andere opleiding in het hoger onderwijs te volgen, krijgt van de Universiteit Twente de verbruikte studiefinanciering en de gemaakte kosten van de OV-jaarkaart terug voor de periode die in Twente is gestudeerd.

In een voorlichtingsfoldfer wordt er wel op gewezen dat de universiteit niet de beschikbare studietijd kan verlengen. Wie van studierichting verandert heeft voor die tweede studie dus minder tijd beschikbaar.

De Universiteit Twente is de enige universiteit die deze vergoedingsregeling aanbiedt.