Stekelenburg mogelijk eerste burger van Tilburg

DEN HAAG, 17 FEBR. J. Stekelenburg, voorzitter van de FNV, is kandidaat voor het burgemeesterschap van Tilburg. Dat is uit betrouwbare bronnen binnen de vakcentrale vernomen.

Niet bekend

Het CDA is de grootste partij in Tilburg. Toch zouden de paarse fracties het er min of meer over eens zijn dat het Tilburgs burgemeesterschap van partijpolitieke kleur moet verschieten. “Er zijn al zoveel CDA-burgemeesters in het Zuiden”, zegt D66-fractielid O. Scheltema. De parlementariër erkent dat haar partij een grote belangstelling voor het burgemeesterschap van Tilburg koestert, om daarmee een doorbraak van D66 naar het zuiden mogelijk te maken.

De PvdA'er Stekelenburg is sinds het najaar van 1988 voorzitter van de vakcentrale FNV. Hij heeft recentelijk enkele keren te kennen gegeven naar een ander functie om te zien. Stekelenburg heeft openlijk gezegd de volgende zittingsperiode van vier jaar die in mei aanvangt, niet te willen afmaken. In mei vinden er verkiezingen plaats voor het nieuwe FNV-voorzitterschap. Stekelenburg hoopt dat voor die tijd bekend is wat zijn kansen in Tilburg zijn. Mocht iemand anders burgemeester worden, dan wil hij zijn FNV-voorzitterschap continueren, en eventueel tussentijds vertrekken. De andere bondsbestuursleden zouden geen probleem hebben met deze constructie, zo is binnen de vakcentrale vernomen.