Spanje: ook taxi, pompen gaan staken

MADRID, 17 FEBR. Het stakingsconflict rond de Spaanse vrachtwagenchauffeurs is nog steeds niet opgelost. Ook dit weekeinde hebben de vakorganisatie Fedatrans en overheidsvertegenwoordigers geen overeenstemming weten te bereiken. Het conflict lijkt eerder te escaleren.

Ook taxi-chauffeurs en benzine-pomphouders hebben aangekondigd het werk neer te leggen. De situatie op de Spaanse wegen leek de afgelopen dagen iets te normaliseren.

Met inzet van politie-escortes heeft de Spaanse regering vrachtwagens ontzet die klem zaten in de blokkades van stakende vrachtwagenchauffeurs. Nederlandse chauffeurs werden zo incidenteel ook geholpen, maar andere Nederlandse collega's, met name in het noorden van Spanje, zitten ondanks de beloften van de Spaanse overheid nog steeds vast.

Niettemin liet de regering in Madrid gisteren weten dat de Spaanse grensovergangen weer vrij toegankelijk zijn. Inmiddels adviseert de Nederlandse ambassade rijders op Spanje de oostelijke grens richting Barcelona te nemen in plaats van de routes via Baskenland. De harde kern van de stakers is vooral aktief in de laatstgenoemde regio.

In de onderhandelingen met Fedatrans, een vakorganisatie die naar schatting tien procent van de vrachtwagen-chauffeurs vertegenwoordigt, bleef de regering weigeren in te gaan op de eisen van de stakers. Hiertoe behoort ondermeer de verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 tot 60 jaar en het erkennen van specifieke beroepsziektes. Tot dusver heeft de regering alleen een verlaging van de dieselprijs toegezegd voor vrachtrijders.

Die laatste toezegging heeft evenwel voor nieuwe problemen gezorgd, nu ook de taxi-chauffeurs in aanmerking willen komen voor de goedkopere diesel.

Voor vandaag dreigen de taxi-organsaties met een staking. Ook de Spaanse bezine-pomphouders dreigen het werk neer te leggen, omdat de gesuggereerde prijsdaling voor diesel ten koste zullen gaan van hun marges.

De stakende vrachtwagen-chauffeurs verklaarden hun akties, die vandaag de twaalfde dag ingaan, voort te zetten. Daarbij wordt rekening gehouden dat - nu het weekeinde weer voorbij is - ook weer getracht zal worden nieuwe blokkades op te zetten. Fedatrans vroeg dit weekeinde koning Juan Carlos te bemiddelen in het conflict. Van regeringszijde is inmiddels verklaard dat bij voortgaande problemen speciale maatregelen zullen worden genomen om het transport van levensmiddelen te garanderen.

Hoewel er nog geen sprake is van nijpende schaarste, stegen de prijzen van verse groente, fruit en vis als gevolg van de staking. Een groeiend aantal fabrieken in het noorden van Spanje heeft de produktie stopgezet wegens gebrek aan materialen.

    • Steven Adolf