Pensioenfonds Fokker legt claim neer bij curatoren

AMSTERDAM, 17 FEBR. Het pensioenfonds van de failliete vliegtuigbouwer Fokker heeft een meningsverschil met de curatoren over een claim op de boedel. Dit blijkt uit het derde openbare verslag van de curatoren, dat vrijdag is verschenen.

Het pensioen van de ex-werknemers van Fokker dreigt een flinke knauw te krijgen door de ondergang van hun voormalige werkgevers. De Stichting Pensioenfonds Fokker stuurt alle pensioengerechtigden volgende week een brief, waarin staat opgenomen wat hun pensioenrechten zijn. De voorzitter van het pensioenfonds, J. Olde Loohuis, wilde vanmorgen niet zeggen wat er in de brief komt.

Niet bekend

Het Fokker-pensioenfonds hanteert een eindloonregeling, waarbij oud-werknemers inclusief AOW 70 procent van hun laatstverdiende loon als pensioen ontvangen. De premieheffing heeft echter plaats gedurende de loopbaan als het salaris nog wordt opgebouwd, waardoor in feite te weinig pensioenpremie wordt geheven.

Pensioenfondsen mogen dit verschil - backservice geheten - achteraf financieren: daarbij gaan zij ervan uit dat de beleggingsopbrengsten op ingelegde premiegelden daarvoor voldoende zijn.

Door het faillissement is de premiestroom echter abrupt afgebroken, terwijl toekomstige verplichtingen niet zijn gedekt. Volgens een bestuurder bedraagt de backservice zo'n 20 procent, maar Olde Loohuis wilde vanmorgen geen bedrag noemen. Het pensioenfonds wil de backservice claimen bij de boedel.

De situatie bij Fokker lijkt sterk op die van Daf, de truckfabrikant die tenonder ging en in een andere rechtspersoon herrees. Het pensioenfonds heeft een gerechtelijke procedure aangespannen tegen de curatoren om de backservice ter waarde van 107 miljoen gulden uitbetaald te krijgen.

“We volgen de procedure met interesse”, zei Olde Loohuis vanochtend: “De Fokker-zaak draait om twee centrale vragen. In hoeverre kunnen wij de curatoren aanspreken op het ontslag van werknemers? En hoe groot zal dan de vordering zijn?”

Voor de 459 boedelwerknemers die enkele vliegtuigen voltooien is inmiddels een pensioenregeling afgesloten bij een particuliere verzekeraar. De Fokker-curatoren waren vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar. De curatoren geven aan dat de opbrengst van de boedel niet voldoende is voor een uitkering aan de houders van aandelen en achtergestelde obligaties.