Océ gaat verder met kortere naam

AMSTERDAM, 17 FEBR. De fabrikant van kopieermachines Océ-van der Grinten gaat zijn naam veranderen in Océ. Het bedrijf heeft de naamswijziging vanmorgen bekendgemaakt bij de presentatie van de definitieve jaarcijfers. Deze komen nagenoeg overeen met de cijfers die bestuursvoorzitter H. Pennings van Océ eerder dit jaar bekendmaakte.

De onderneming boekte in de periode december 1995 tot en met november 1996 een nettowinst toekomend aan de gewone aandeelhouders van 165,6 miljoen gulden, een groei van 53 procent in vergelijking met 1995. Met het (vaste) dividend voor de preferente aandelen van 3,9 miljoen gulden erbij opgeteld, kwam de nettowinst uit op 169,5 miljoen gulden.

Pennings verwacht een verdere groei van omzet en resultaten dit jaar, maar hij wilde zich vanochtend niet vastleggen op concrete cijfers. Duidelijk is wel dat de omzet boven 5 miljard gulden (4,2 miljard gulden in vorige boekjaar) zal uitkomen.

Als gevolg van een aandelenplaatsing in het voorjaar van 1996 steeg de winst per aandeel naar verhouding minder dan de totale netto winst, namelijk met 36 procent tot 9,06 gulden. De omzet bedroeg 1.265 miljoen gulden tegenover 842,9 miljoen gulden in 1995. Het bedrijfsresultaat steeg met 44 procent tot 319 miljoen gulden.

Océ dankt de hogere winst en omzet onder meer aan de aankoop van de printerdivisie van Siemens Nixdorf. Dit onderdeel telde voor 8 maanden mee in de cijfers. In de periode van 1 april tot en met 30 november realiseerde deze nieuwe aanwinst een omzet van 731 miljoen gulden. Op eigen kracht is Océ echter ook in alle markten gegroeid. Wanneer wisselkoerseffecten en de aankoop van de printerdivisie buiten beschouwing worden gelaten, steeg de nettowinst met 15 procent. Als percentage van de omzet kwam het nettoresultaat uit op 4,1 procent, tegen 3,7 procent in 1995.

De aankoop van de printerdivisie van Siemens Nixdorf heeft aan de verbeterde positie van de oorspronkelijke activiteiten nog een “belangrijke dimensie” toegevoegd, aldus Pennings.