NAWAZ SHARIF; Goed organisator

NEW DELHI, 17 FEBR. De wraak is zoet voor Nawaz Sharif, die vandaag de eed aflegt als Pakistans nieuwe premier. Nadat hij in 1993 eerst op vernederende wijze door de president aan de kant was geschoven als regeringsleider deden de kiezers dat enkele maanden later nog eens dunnetjes over bij de verkiezingen.

Nu is de 46-jarige zakenman-politicus echter terug op de stoel die hij in 1993 met grote tegenzin voor zijn aartsrivaal Benazir Bhutto ontruimde. Zijn Pakistaanse Moslim Liga (PML) beschikt over een zeer ruime meerderheid in het parlement en zowel de president, Farooq Leghari, als de generaals op de achtergrond, zullen zich wel driemaal bedenken voor ze Sharif andermaal naar huis sturen.

Sharif mist het charisma van de altijd zeer welbespraakte Bhutto. Maar hij heeft het voordeel dat hij anders dan de Bhutto's uit Punjab afkomstig is, veruit de belangrijkste provincie in Pakistan, waar ruim de helft van de bevolking woont. Regionale sentimenten wegen nog altijd zeer sterk in Pakistan.

Bovendien heeft Sharif bij de verkiezingen van twee weken geleden bewezen dat hij een voortreffelijk organisator is. Uit het niets heeft hij binnen enkele jaren de Moslim Liga gesmeed, die het zonder moeite kan opnemen tegen de Pakistaanse Volkspartij (PPP) van Bhutto, jarenlang de enige partij met een landelijke aanhang.

Door zijn verkiezingssucces van twee weken geleden, slechts overschaduwd door het feit dat twee op de drie Pakistanen niet de moeite namen hun stem uit te brengen, heeft de kalende 46-jarige PML-leider eindelijk een einde gemaakt aan alle twijfel dat hij niet op eigen benen zou staan maar voortdurend door de militairen en andere invloedrijke kringen in het land zou worden gemanipuleerd. Die twijfel dateerde al vanaf het prille begin van zijn politieke loopbaan onder de militaire leider generaal Zia-ul-Haq. De jonge Sharif, telg uit een rijke industriële familie in de Punjab, slaagde er in in het gevlei te komen bij de generaal en werd in 1981 minister van financiën in zijn eigen Punjab.

Na Zia's dood in 1988 verzette Sharif snel de bakens en won de verkiezingen in Punjab. Maar zijn reputatie van 'vriendje van Zia' maakte hem in sommige kringen niet geliefd. Tot op de dag van vandaag onderhoudt Nawaz Sharif tamelijk hartelijke betrekkingen met de legertop. Voorts schuwde hij, net als Zia, contacten met islamitische extremisten niet.

In 1990, toen Benazir Bhutto voor het eerst voortijdig als premier was afgezet, won Sharif voor het eerst de nationale verkiezingen met een tamelijk losse coalitie. Hij probeerde als zakenman het bedrijfsleven te stimuleren, maar daarin slaagde hij maar matig. Berucht werd een programma waarbij de regering op zeer gunstige voorwaarden leningen verstrekte aan ondernemers die een taxi wilden exploiteren. Plotseling was het hele land vol nieuwe gele taxi's, maar de schatkist zag vrijwel geen rupee terug van aflossingen van de leningen.

    • Floris van Straaten