Kunstgebit grotendeels weer vergoed

DEN HAAG, 17 FEBR. Het ziekenfonds gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1997 het kunstgebit weer grotendeels vergoeden. Minister Borst (Volksgezondheid) heeft daarover vrijdag in de marge van de ministerraad met haar collega's overeenstemming bereikt.

Aanstaande vrijdag besluit het kabinet formeel tot terugkeer van het kunstgebit in het ziekenfonds, zo deelt een woordvoerder van minister Borst mee.

De minister komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, die vorig jaar verscheidene malen pleitte voor herziening van het in 1994 genomen besluit om vanaf 1 januari 1995 het kunstgebit uit het verzekeringspakket van het ziekenfonds te halen.

Ziekenfondsverzekerden zouden tegen de kosten van het gebit een aanvullende verzekering kunnen sluiten. Die uitgaven zouden daardoor niet langer tot de collectieve lasten worden gerekend. Maar volgens vooral de fracties van D66 en PvdA in de Tweede Kamer kunnen met name veel ouderen de premie van de aanvullende verzekering niet betalen en zien ze daarom af van regelmatig onderhoud en vernieuwing van hun gebit.

In het ziekenfondspakket wordt het gebit overigens niet langer vergoed als onderdeel van tandheelkundige voorzieningen: de vergoeding geschiedt volgens de regeling die geldt voor 'hulpmiddelen', de sterkst groeiende post in het ziekenfondspakket. Het staat nog niet vast dat de vergoeding uit het fonds onverminderd voor alle verzekerden zal gaan gelden. Over de voorwaarden vindt nog overleg plaats. Volgens betrouwbare bronnen bedragen de kosten van het met terugwerkende kracht (tot 1 januari) weer opnemen van het kunstgebit in het pakket ongeveer 140 miljoen gulden.

Verwacht wordt dat dit bedrag in de loop van de jaren zal dalen doordat het aantal verzekerden met een volledige gebitsprothese daalt.

Net als voor 1995 moet de ziekenfondsverzekerde in elk geval een deel van de kosten van het kunstgebit zelf betalen: in 1994 kreeg de verzekerde voor de prothese, die toen gemiddeld 1.200 gulden kostte, 900 gulden vergoed, vanaf 1 januari wordt dat naar verwachting 1.000 gulden voor een gebit, dat inmiddels zo'n 1.400 gulden kost.