Kabinet geeft AOW'ers nog dit jaar belastingverlaging

DEN HAAG, 17 FEBR. Het kabinet zal mensen met een AOW-uitkering of een klein pensioen nog dit jaar een belastingverlaging geven. Premier Kok kondigde dit zaterdag aan op het congres van de PvdA in Den Haag.

Kok noemde het 'redelijk' dat de belastingverlaging een jaar eerder ingaat dan aanvankelijk was aangekondigd. “De economische vooruitzichten voor de komende jaren zijn zonder meer positief. Het is de eerste keer sinds ik minister ben dat ik dat zonder omwegen uitspreek”, aldus de premier.

Hij hield specifieke verlangens van zijn partij om de belastingmeevaller te benutten af. Kok beperkte zich tot de constatering dat “vele verlangens om de voorrang strijden”. Zo drong fractieleider Wallage vrijdag nog aan op het ongedaan maken van een bezuiniging van 52 miljoen gulden op de beurzen voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs. Minister Ritzen (Onderwijs) liet na het congres doorschemeren dat hij de wens van Wallage wil honoreren.

Het kabinet beraadt zich de komende maanden over de besteding van de belastingmeevaller van 4,7 miljard gulden over de inkomsten van vorig jaar. Daarvan is volgens recente berekeningen van het Centraal Planbureau overigens minder dan de helft (2,3 miljard) structureel.

Tegelijk kampt het kabinet voor dit jaar met een onvoorziene extra tegenvaller van 4,6 miljard gulden in de sociale uitkeringen, zo stelden sociale fondsen en Planbureau vorige week vast. Dit bedrag komt bovenop het tekort dat eerder was vastgesteld op 3,8 miljard gulden. Kok beperkte zich tot de constatering dat deze tekorten “nader moeten worden geanalyseerd”.

De PvdA wil dat het kabinet dit jaar extra maatregelen neemt voor mensen die langdurig zijn aangewezen op een minimumuitkering. De uitspraak op het congres vormde een onderdeel van het beleid om de armoedebestrijding te intensiveren.

Pag.3: Pronk eist hoge plaats op lijst met kandidaten

Het congres van de PvdA keurde zonder grote veranderingen drie interne nota's vast die bouwstenen moeten vormen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. De partij sprak zich uit voor een zogenoemde participatiewet die mensen met een uitkering meer ruimte voor scholing en bijverdiensten biedt, is voor uitbreiding van de NAVO en de Europese Unie en schaarde zich achter de instelling van een AOW-fonds om deze voorziening op langere termijn veilig te stellen.

De PvdA-top bestreed het beeld dat het kabinet-Kok een liberaal beleid zou voeren. De nieuwe voorzitter Adelmund, fractievoorzitter Wallage en minister Melkert (Sociale Zaken) beklemtoonden dat de PvdA maatregelen heeft genomen voor mensen met lage inkomens, zoals verbetering van de huursubsidie. Daarnaast benadrukten zij dat de PvdA verslechteringen heeft tegengehouden, zoals een mini-stelsel in de sociale zekerheid. “De luide woorden zijn aan de liberalen, de stille daden aan de socialen”, zei Melkert.

Minister Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) claimde na het congres een hoge plaats op de kandidatenlijst. Hij wil een plaats bij de top-vijf en is beschikbaar voor een ministerspost als de PvdA weer deel uitmaakt van een nieuw kabinet.

Voormalig partijvoorzitter Rottenberg waarschuwde in zijn afscheidsrede tegen 'Euroscepsis' in de partij. Hij pleitte voor “een lange en heftige mars door de Europese instituties” om de democratie in Europa te versterken, analoog aan de strijd voor kiesrecht.

Rottenberg hield zijn partijgenoten voor dat de PvdA net als andere partijen in gebreke is gebleven bij de oplossing van het conflict in voormalig Joegoslavië. Hij zei 'met gêne' terug te kijken op de episode-Srebrenica.