IJburg (2)

De actie van Natuurmonumenten ten aanzien van het project IJburg is volkomen terecht en eigenlijk niets meer dan wat je als lid van Natuurmonumenten mag verwachten als het om de aantasting van natuurwaarden gaat. Wat mij verbaast, is dat verenigingen zoals de Vogelbescherming en het Wereld Natuur Fonds wél achter de actie van Natuurmonumenten staan, maar zelf niets doen.

    • Johan Klaasse Bos