IJburg (1)

De voorlichter van Natuurmonumenten, Jan Bonjer, schrijft onder de kop 'Ongeïnspireerde bulldozerplanologie' (11 februari) een pleidooi om tegen IJburg te stemmen.

Een opmerkelijk stuk, want Bonjer heeft het niet over datgene waar zijn vereniging zich hard voor maakt: het behoud en beheer van natuur. Bonjer uit daarentegen zijn twijfel over de noodzaak voor Amsterdam om woningen te bouwen en over de kwaliteit van het ontwerp voor IJburg. Klaarblijkelijk is men in 's Graveland tot de conclusie gekomen dat gezien de instemming van minister De Boer dat IJburg beperkt blijft tot 18.000 woningen en de aanvullende natuurbouw waarin Amsterdam en de provincie Noord-Holland willen investeren, het met de natuur in het IJmeer wel goed zit. “De natuur kan opgelucht adem halen” schrijft Bonjer dan ook. Hij geeft blijk de klok te hebben horen luiden, maar niet te weten waar de klepel hangt. Het is eigenlijk niet zinvol in te gaan op de vraag of Amsterdam woningen moet bouwen. Iedere Amsterdammer weet dat het vinden van een goede woning in de stad een enorm probleem is. De bagatellisering van Bonjer dat de woningbehoefte in Amsterdam voortkomt uit het statistische feit dat Nederlanders gemiddeld iedere zeven jaar verhuizen, slaat als een tang op een varken. In Amsterdam zijn tienduizenden mensen op zoek naar een geschikte woning, niet omdat ze zo graag iedere zeven jaar verhuizen, maar omdat ze nu wonen in een woning die niet voldoet - ze zoeken bijvoorbeeld een woning met buitenruimte waar hun kinderen kunnen spelen, zonder te hoeven verhuizen naar de provincie. En die behoefte is legitiem, erkent ook Bonjer.

Dan de kwaliteit van het ontwerp voor IJburg. Bonjer noemt het ontwerp “ongeïnspireerd” en “volgens de logica van een bulldozer”. Deze karakteriseringen geven aan dat Bonjer niet thuis is op het gebied van stedebouw. Alom is het ontwerp voor IJburg geroemd om haar durf en visie. Er wordt een reeks eilanden opgespoten; een techniek die geen gebruik maakt van de bulldozer. Er wordt gebouwd met gevoel voor traditie enerzijds en respect voor het open landschap anderzijds. IJburg brengt Amsterdam weer aan het water - het door mensen gemaakte IJmeer - en laat datzelfde water een hoofdrol spelen in de stadswijk. Alle reden dus om IJburg te bouwen. Niet alleen om de nood van die 100.000 Amsterdamse woningzoekenden te lenigen, maar ook om de stad haar vitaliteit en dynamiek te laten behouden.

    • Ir. A.S. van der Veen