Hoger beroep tegen artskeuze van gevangene

AMSTERDAM, 17 FEBR. De Staat der Nederlanden gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam dat gedetineerden het recht hebben hun eigen arts te kiezen.

De rechtbank kende dat recht donderdag in een kort geding toe aan een verslaafde gedetineerde. De man beklaagde zich erover dat de artsen van de detentie-inrichting waar hij verblijft hem minder methadon gaven dan de GG & GD hem voorschreef toen hij nog op vrije voeten was. Het verlagen van de hoeveelheid leidt tot ernstige gevolgen voor de gezondheid, aldus een GG & GD-arts.