Het einde van de paarse politiek

Vorige week werd er door de Tweede Kamer niet vergaderd, en duurde de wekelijkse ministerraad op vrijdag kort. Voor beide fenomenen bestond een logische verklaring.

De Tweede Kamer vierde caranavalsvakantie, ook wel krokusreces genaamd. Wat betreft de ministerraad speelde een rol dat ministers van PvdA-huize graag aanwezig wilden zijn bij het congres van hun partij in het Haagse Congresgebouw, dat trouwens op sommige onderdelen ook al korter duurde dan was gepland.

Een week eerder vergaderde de Kamer wel, maar vrij kort: 27 uur en 15 minuten aan plenaire vergadertijd, minder dan een metaalarbeider met arbeidsduurverkorting. Opnieuw duurde de wekelijkse ministerraad kort. De Trèves-zaal was voornamelijk op de vrijdagochtend bezet. Dit keer waren er geen objectieve omstandigheden die het korte vergaderschema verklaren.Redactie: Kees Versteegh

Voor uitgesproken vergaderhaters zoals de afgelopen zaterdag afgetreden PvdA-voorzitter Felix Rottenberg, is dit natuurlijk prachtig nieuws. Maar is daarmee alles gezegd? Misschien is paars inderdaad uitgeregeerd, zoals VVD-leider Frits Bolkestein al bijna een jaar geleden voorspelde, en om die reden pleitte voor een nieuw regeerakkoord. Hield PvdA-fractieleider Jacques Wallage daarom op het PvdA-congres een pleidooi voor een “renaissance van de maakbaarheid” door de politiek? En eindigt Job Frieszo van het NOS-Journaal om die reden tot vervelens toe zijn politieke reportages met de vaststelling dat “de verkiezingscampagne lijkt begonnen”?