Bossi nuanceert doel afscheiding van Noord-Italië

ROME, 17 FEBR. Op een driedaags congres heeft de Italiaanse separatistische partij Lega Nord haar streven naar onafhankelijkheid voor het noorden bevestigd, maar partijleider Umberto Bossi zei dat het doel afscheiding met wederzijds goedvinden is.

Het was de eerste grote partijbijeenkomst sinds de Lega in september vorig jaar de onafhankelijkheid van het noorden uitriep, die twaalf maanden later in zou moeten gaan. Daarna is het betrekkelijk stil gebleven rondom de partij. In een mengeling van signalen dreigt Bossi nu met een belastingstaking en een referendum over onafhankelijkheid, terwijl hij tegelijkertijd onderstreept dat afscheiding pas zin heeft als de samenleving daar rijp voor is.

Bij opiniepeilingen blijkt dat de Lega een harde kern van aanhangers heeft, maar dat een overgrote meerderheid van de Noorditalianen tegen opsplitsing van het land is. Bovendien wordt de grillige Bossi ook door veel voorstanders van federalisering niet gezien als de beste man om stem te geven aan de wijdverbreide onvrede in het noorden over inefficiëntie, belastingen en bureaucratie.

In een reactie op de toespraken op het congres zei premier Romano Prodi dat de dreigementen van de Lega een extra reden zijn om te proberen vanaf het begin deel te nemen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU). “Als we buiten Europa blijven, rinkelt de kassa voor de Lega.”

“Er is nu niets meer dat afscheiding kan tegenhouden,” zei Bossi in zijn slotrede gisteren. Achtergrond voor het podium was een opstijgende raket met daarop geschreven 'Vrij Padania'. Padania is de naam die de partij gebruikt voor het noorden van het Italië.

“Italië is afgelopen,” zei Bossi. “We moeten eruit.” Hij wil in april een referendum in Noord-Italië organiseren over afscheiding. Lega-aanhangers claimen dat de opiniepeilingen een verkeerd beeld geven en dat het kabinet daarom geen toestemming wil geven voor een referendum.

Als de regering in Rome het recht op afscheiding niet erkent “zullen we gedwongen zijn een belastingstaking te organiseren”, zei Bossi. Overigens heeft zijn aanhang nauwelijks gehoor gegeven aan eerdere oproepen om bepaalde belastingen of het kijk- en luistergeld niet te betalen.

Het partijcongres heeft duidelijk gemaakt dat de Lega Nord nog meer dan in het verleden een one man show van Bossi is. Wie kritische geluiden liet horen, is uit de partij gezet. Van de partijbestuurders wordt volledige volgzaamheid geëist aan de koers die Bossi uitzet.

Bossi bevestigde zijn besluit om de gezamenlijke commissie uit Kamer en Senaat te boycotten die deze maand begonnen is aan een grondwetsherziening. Die moet leiden tot een aantal ingrijpende staatsrechtelijke hervormingen, waaronder een vorm van federalisering. “Geen enkel regime is ooit in staat geweest om zichzelf te hervormen,” zei Bossi.

Hij zei dat de Lega bij de komende burgemeestersverkiezingen in Milaan geen alliantie zou sluiten met andere partijen “zolang de rechten van het Padaanse volk niet zijn erkend”. De stad wordt sinds vier jaar bestuurd door de Lega, maar burgemeester Marco Formentini heeft voornamelijk vijanden gemaakt.

    • Marc Leijendekker