Agenda

De Tweede Kamer spreekt deze week over het asielbeleid en de meststoffenwet. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel dat de medezeggenschap in het hoger onderwijs regelt.