VS-economen: broeikasbelasting

WASHINGTON, 15 FEBR. Meer dan 2000 economen in de Verenigde Staten hebben een gezamenlijke oproep gedaan tot invoering van een nieuwe belasting op fossiele brandstoffen om het broeikaseffect tegen te gaan.

Tegelijkertijd zou er een overeenkomst moeten komen over de internationale verhandelbaarheid van emissierech ten. Met de verklaring moet de druk op de regering van president Clinton worden vergroot concrete voorstellen te doen op de internationale conferentie over het onderwerp komende december in het Japanse Kyoto. De verklaring is opgesteld door de twee Nobelprijswinnaars Kenneth Arrow en Robert Solow, Paul Krugman (MIT), Dale Jorgenson (Harvard) en William Nordhaus (Yale).