Volgend jaar introductie op markt; Nieuw vaccin kan varkenspest stoppen

ROTTERDAM, 15 FEBR. Het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) in Lelystad heeft een 'merkervaccin' tegen varkenspest ontwikkeld dat de bestaande bezwaren binnen de Europese Unie tegen het vaccineren van varkens kan wegnemen. Het vaccin kan in 1998 op de markt komen.

Inmiddels zijn in Noord-Brabant bijna vijftigduizend varkens voortijdig vernietigd. Het gaat om 26.000 varkens uit de gebieden rond Venhorst en Odiliapeel, waar vorige week de eerste besmettingshaarden van varkenspest werden aangetroffen. Verder zijn 21.000 varkens gedood die bij de besmette bedrijven zijn weggehaald. Ten slotte werden de varkens gedood die bij illegale transporten werden aangetroffen. De vernietiging in het kader van de 'preventieve ruiming' is gisteren beëindigd.

Het nieuwe vaccin is ontwikkeld op het onderzoekslab van het ministerie van Landbouw en zal door de Animal Health-divisie van het Duitse concern Bayer op de markt worden gebracht. Bayer en het ID-DLO verwachten dat het registratiedossier voor het vaccin aan het eind van het jaar zal worden ingediend bij de Europese instantie die diergeneesmiddelen registreert. Het ID-DLO zal het vaccin voor Bayer produceren en de bijbehorende diagnostische test zelf op de markt brengen.

Het merkervaccin en de bijbehorende test creëren een verschil in afweerreactie tussen varkens die tegen varkenspest zijn gevaccineerd en varkens die een infectie met het varkenspestvirus doormaken. Dat onderscheid is met het conventionele (maar binnen de EU verboden) vaccin en de huidige tests niet te maken. Daardoor is bij export niet snel te onderscheiden of een dier gevaccineerd is of een echte infectie met varkenspestvirus heeft doorgemaakt en mogelijk nog met het virus besmet is. Met het nieuwe vaccin en de nieuwe test is dat wel mogelijk.

Als een lidstaat van de Europese Unie bij een moeilijk te beteugelen uitbreken van varkenspest als noodmaatregel toch besluit om rond de infectiehaarden te vaccineren, mogen de gevaccineerde varkens gedurende zes maanden na de laatste enting het gebied waar werd geënt niet levend verlaten. Slacht in een slachthuis binnen het gebied is toegestaan.

Het merkervaccin tegen varkenspest is het tweede merkervaccin van het ID-DLO dat Bayer op de markt gaat brengen. Een vaccin tegen runderherpesvirus-1 gaat voor in de goedkeuringsprocedures. Er bestaan in Nederland plannen om runderherpes uit te roeien, waarbij vaccinatie verplicht wordt.

Ten gevolge van de huidige varkenspest in delen van Noord-Brabant is de prijs voor biggen gedaald. Normaal gaan zestig- tot tachtigduizend biggen wekelijks de grens over. Maar door het exportverbod van de Europese Unie, dat gisteren officieel van kracht werd, kunnen levende biggen niet meer worden uitgevoerd en komt de prijs onder druk te staan. De prijs voor vleesvarkens is daarentegen gestegen, aldus voorzitter Grotendorst van de varkensveiling in Vleuten.

Pagina 3: Kok looft aanpak van varkenspest

De vleesvarkens kunnen door het vervoersverbod van het ministerie van Landbouw niet op de binnenlandse markt komen, waardoor de prijs stijgt.

Premier Kok loofde gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie de wijze waarop minister Van Aartsen (Landbouw, VVD) de crisis rond de varkenspest heeft aangepakt. Ook binnen de Europese Unie heeft Van Aartsen volgens de minister-president alles gedaan wat hij kon.

Eerder deze week uitte oppositiepartij CDA kritiek op het handelen van de minister van Landbouw. Van Aartsens maatregelen zouden met name aan het begin van de epidemie tot onduidelijkheid hebben geleid bij veel Brabantse varkensboeren. Bovendien zou de minister ontoereikende maatregelen hebben genomen om de illegale varkenstransporten tegen te gaan. Het aantal overtredingen van het vervoersverbod voor vee en mest is inmiddels opgelopen tot 112. Gisterochtend werden 1465 varkens vernietigd nadat de chauffeurs van een veetransport naar eigen zeggen een verkeerde afslag hadden genomen.

Premier Kok zei gisteren ook de speciale calamiteitenpot van honderd miljoen gulden voldoende is om de schade te dekken. De waarde van de bijna vijftigduizend gedode varkens schat het ministerie van landbouw op vijftien miljoen gulden. Alle andere gevolgen worden niet vergoed omdat ze worden gerekend tot het normale ondernemingsrisico.

Inmiddels neemt het optimisme over een halt van de varkenspest toe. Zowel gisteren als eergisteren werden geen nieuwe besmettingsgevallen ontdekt. Een team van de Europese Commissie onderzoekt komende week in Nederland of de tot nu toe genomen maatregelen tegen verdere verspreiding van de ziekte afdoende zijn. Mede aan de hand van deze bevindingen zal het Permanent Veterinair Comité (PVC) van de EU woensdag oordelen of het exportverbod kan worden versoepeld.