Tweede Kamer voor verhoging van sociale premies

DEN HAAG, 15 FEBR. Een meerderheid in de Tweede Kamer pleit voor verhoging van de sociale-zekerheidspremies om de tegenvallende tekorten bij de sociale fondsen weg te werken. Ook minister Melkert (Sociale Zaken) sluit premieverhoging niet uit.

De fondsen waaruit onder meer AOW, WAO en WW worden betaald, blijken met aanzienlijk hogere tekorten te kampen dan waarmee het kabinet vorig jaar Prinsjesdag rekening hield. Toen werd verwacht dat eind dit jaar het tekort bij de fondsen zou liggen op 3,8 miljard. Uit cijfers van de drie sociale fondsen en het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat dit tekort 4,6 miljard hoger zal liggen op 8,4 miljard.

Volgens de Tweede-Kamerleden Van der Ploeg (PvdA), Hillen (CDA), Hoogervorst (VVD) en Ybema (D66) toont de “tegenvallende tegenvaller” van 4,6 miljard aan dat de premies voor de sociale verzekeringen “jarenlang structureel te laag zijn geweest”. Vorig jaar stemde de Kamer nog in met een bevriezing van de belangrijkste premie, die voor de AOW, op 15,4 procent. Eventuele overige uitgaven aan de oudedagsvoorziening zouden uit de staatskas worden betaald.

Andere premies zijn ten opzichte van vorig jaar nauwelijks gewijzigd. D66'er Ybema meent dat de kabinetten-Lubbers uit vrees voor het aantasten van de koopkracht steeds hebben nagelaten de premies zodanig aan te passen dat de uitgaven van de fondsen volledig werden gedekt.

“Normaal gesproken ligt premieverhoging voor de hand”, meent PvdA'er Van der Ploeg. Hij wijst er echter op dat dit gevolgen heeft voor de koopkracht. Wat VVD'er Hoogervorst betreft is de eerdere meevaller van 4,9 miljard door het grotere tekort bij de fondsen geheel tenietgedaan. “De kater is daar, voordat het feest goed en wel begonnen is”, aldus Hoogervorst.

Voordat het kabinet beslist hoe met de tegenvaller om te gaan, wil het eerst onderzoeken wat de oorzaak van de hogere tekorten precies is. Premier Kok zei gisteren na afloop van de ministerraad “niet goed te kunnen plaatsen” dat, terwijl het goed gaat met de bestrijding van “inactiviteit” en de tekorten dus omlaag zouden moeten gaan, de fondsen toch kampen met oplopende tekorten.