SUÏCIDE (2)

Het artikel van Ellie Smolenaars ('100 jaar Le suïcide van Emile Durkheim', W&O 1 febr) doet mij terugdenken aan 'het zelfmoordvraagstuk, een samenvattend overzicht van de verschillende aspecten van de zelfmoord' door prof.dr. N. Speijer, in leven hoogleraar in de sociale psychiatrie aan de Rijksuniversiteit te Leiden (Van Loghum Slaterus, Arnhem 1969).

Dit uiterst gedetailleerde overzicht bevat onder meer Speijers conclusie dat sommige zelfdodingen zich niet in enig schema laten onderbrengen en oorzakelijk duister blijven, hetgeen hem in een interview deed opmerken, dat sommige mensen 'altijd zelfmoord plegen'. Mogelijk ontstaat er toch een uitbreiding van de schema's indien ik tot de laatstgenoemden die mensen reken, die worden getroffen door een plotselinge, onverdraaglijke doorbraak van een nieuw, door hem niet gekend werkelijkheidsbesef, welke doorbraak aan de eigen existentie de tot dan toe beleefde 'innere Welt' ontneemt.

    • C.A. Scharten