Rente naar een nieuw dieptepunt

AMSTERDAM, 15 FEBR. Een koerssprong op de obligatiemarkt heeft gisteren het rendement op tienjaars staatsobligaties fors gedrukt. De kapitaalmarktrente daalde daardoor van 5,45 procent tot 5,36 procent gistermiddag. Daarmee heeft de rente een nieuw diepterecord bereikt.

De afgelopen weken is het rendement op obligaties al sterk gedaald, vooral naar aanleiding van slechte berichten over de Duitse economie. Daardoor neemt in Duitsland de kans af dat inflatie spoedig de kop op zal steken.

Gisteren kwam de impuls met name van de handel in termijncontracten op Duitse obligaties (Bund-futures), die zowel in Londen als in Frankfurt plaatsvindt. De termijnmarkt trok de contante handel in Duitse obligaties mee omhoog, waardoor het rendement op Duitse obligaties daalde. De Nederlandse obligatiemarkt volgde in het Duitse voetspoor. Het renteverschil met Duitsland, dat donderdag nog 0,10 procent in Nederlands voordeel bedroeg, liep op naar 0,11 procent.

Directe aanleiding voor de sprong van de Bundfutures was gisteren de publicatie van de Amerikaanse producentenprijzen over januari. Die daalden met 0,3 procent op maandbasis, in plaats van de stijging met 0,3 procent die analisten hadden verwacht. De Amerikaanse obligatiemarkt reageerde daarop met koersstijgingen. Naast het buitenlandse economische nieuws speelt voor de Nederlandse obligatiemarkt mee dat beleggers verwachten dat het Rijk dit jaar slechts een beperkt beroep zal doen op de kapitaalmarkt.

De kapitaalmarktrente hangt nauw samen met de rente op langlopende woninghypotheken. Vorige week verlaagde het gros van de partijen op de hypotheekmarkt zijn rentetarieven. De rente op de kapitaalmarkt was toen gedaald tot iets boven de 5,5 procent. Gisteren tegen het eind van de handel liep de kapitaalmarktrente weer iets op, tot 5,37 procent. In januari 1994 bereikte de rente op de kapitaalmarkt het vorige dieptepunt met 5,51 procent.