Rechter verbiedt kooigevechten

DEN BOSCH, 15 FEBR. Een toernooi met kooigevechten in Den Bosch mag niet doorgaan. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch gisteren besloten.

Eerder besloten burgemeester en wethouders van Den Bosch de kooigevechten, die volgende maand in sporthal Maaspoort zouden worden gehouden, te verbieden. De organisator van het toernooi spande hierop een kort geding aan tegen Den Bosch, dat hij gisteren verloor.

Bij de omstreden sport 'vrij vechten' is bijna alles toegestaan, zoals armklemmen, verwurgingen, schoppen en slaan naar een tegenstander die op de grond ligt. In 1995 en begin 1996 werden dergelijke gevechten onder grote belangstelling op enkele plaatsen in Nederland gehouden.

President H. Hofhuis van de rechtbank oordeelde dat de burgemeester Rombouts van Den Bosch niet onrechtmatig heeft gehandeld door geen vergunning voor kooigevechten te geven. Hofhuis vindt dat bij deze gevechtssporten geen uniforme, door enige sportorganisatie voorgeschreven regels zijn, een nationale en internationale sportorganisatie ontbreekt en er geen indeling in gewichtsklassen is.

Bovendien bestaan in de praktijk nauwelijks regels voor deze sport, zo oordeelde de president. “Dit absolute minimum aan regels lijkt niet te worden gerechtvaardigd door het motief dat men op sportieve gronden beoefenaars van verschillende vechtsporten tegen elkaar wil laten uitkomen”, aldus Hofhuis.

De president overwoog verder dat er bij kooigevechten technieken zijn toegestaan die in geen enkele vechtsport worden gebezigd. “Aldus vindt een duidelijke accentverschuiving plaats van aspecten als kracht, vaardigheid en sportieve competitie naar het zuivere geweldsamusement, waarbij de grenzen tussen vechtsport en het werkelijke straatgevecht vervagen.”

Staatssecretaris Terpstra (Welzijn en Sport) toonde zich gisteren zeer tevreden over het vonnis. Vorig jaar vroeg zij aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een modelverordening te maken: een verbod op kooigevechten, tenzij ...

In een interview in deze krant zei de staatssecretaris: “Er zullen allerlei voorwaarden aan die gevechten gesteld moeten worden. Het element van geweldsamusement moet verdwijnen.” Aanstaande maandag voert Terpstra overleg met de VNG over de modelverordening.

Eerder onderzochten twee sociologen in opdracht van het ministerie van VWS de vechtsporten in Nederland. Ook zij stelden dat de overheid grenzen en voorwaarden moet stellen aan de voortgaande verharding bij man tegen man gevechten tijdens gala's en toernooien. (ANP)