Recht op scholing belangrijk CAO thema

Het recht op scholing, behoud van koopkracht en terughoudendheid met verdergaande arbeidstijdverkorting. Dat zijn de voornaamste punten van belangstelling van leden van de Industriebond FNV. Zo luiden de voornaamste conclusies uit een enquête die deze bond onder zijn eigen leden hield.

De bond vroeg de mening van zijn 250.000 leden over het gewenste arbeidsvoorwaardenbeleid. Ongeveer 3 procent (7000 leden) reageerde. De bond noemt de uitslag “redelijk representatief”.

Een grote meerderheid (85 procent) vindt dat een recht op scholing in de CAO hoort. Eenzelfde percentage vindt ook dat werknemers een eigen verantwoordelijkheid hebben om hun kennis op peil te houden. “Opvallend”, noemt de bond dit laatste punt.

CAO-coördinator H. Krul van de Industriebond FNV wilde vrijdag niet ingaan op de vraag wat er moet gebeuren met werknemers die weigeren hun kennis en vaardigheden te vergroten.

De bond wil werken met “investeringscontracten”, waarin onder meer recht op scholing voor werknemers komt te staan. Krul zei wel dat zo'n contract “niet vrijblijvend kan zijn voor ondernemer of werknemer”.

Iets meer dan de helft van de geïnterviewden vindt een 36-urige werkweek kort genoeg en wil niet verder gaan met collectieve arbeidstijdverkorting.