Markus Lüpertz

In het Stedelijk Museum te Amsterdam bezocht ik de met veel tam-tam aangekondigde tentoonstelling van het werk van Markus Lüpertz. Vele zalen met grote doeken, Na enige tijd bekroop mij het sterke gevoel geconfronteerd te worden met megalomane humbug.

Bij het zien van het filmpje in de videoruimte begreep ik dat we bij deze schilder te maken hebben met een genie. Tot mijn opluchting las ik (12 februari) de bespreking van Janneke Wesseling. Het werk van dit genie moge dan museumdirecteuren verblinden en verleiden tot megatentoonstellingen, niet iedere museumbezoeker zal zich hierdoor in de luren laten leggen. Hulde voor Janneke Wesseling voor het aan de kaak stellen van deze humbug.

    • N.H. Witteman