Limburgs als streektaal erkend

DEN HAAG, 15 FEBR. 't Limburgs als regiejonaalsjproach anerkankd. Ofwel: het Limburgs wordt als streektaal erkend. Dat heeft de ministerraad gisteren op voorstel van staatssecretaris Kohnstamm (Binnenlandse Zaken) besloten.

De provincie Limburg had Kohnstamm om deze, vooral symbolische, erkenning verzocht. Anders dan het Nederlands en het Fries wordt het Limburgs als taal niet wettelijk geregeld. De erkenning van het Limburgs als taal vindt plaats in het kader van het Europees Handvest regionale- en minderheidstalen. Dit handvest treedt in werking als vijf landen het hebben geratificeerd. Op dit moment hebben vier landen dat gedaan, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken in een toelichting. Het Limburgs komt met deze erkenning op gelijke voet met het Nedersaksisch, dat in Drenthe, Groningen en delen van Friesland wordt gesproken.

Een wettelijke erkenning geeft rechten. Zo mag in Friesland op school les gegeven worden in de Friese taal en kan bij een rechtszaak een beroep worden gedaan op een tolk. Dit soort faciliteiten krijgen de Limburgers dus niet.

De vreugde in Limburg is er niet minder om. Het College van Gedeputeerde Staten geeft in een persverklaring te kennen blij te zijn met de erkenning van het Limburgs als streektaal. “De sterke identiteit van Limburg komt ook tot uiting in zijn eigen taal”, aldus Gedeputeerde Staten. Het is volgens het provinciaal bestuur dan ook van belang dat deze taal nu ook een formele status heeft gekregen.

Om de veelkleurigheid van het Limburgs te accentueren, is de reactie van het provinciaal bestuur weergegeven in de dialecten van de 'Veldeke-kringen' en in het Genneps en Kerkraads. Het College van Gedeputeerde Staten van Limburg is in het Kerkraads “vroeë mit de anerkennóng van 't Limburgs als regiejonaalsjproach. In ing eje sjproach drukt ziech oes 't sjterke, eje karakter va Limburg. D'r vuursjtand van de provins vingt 't dan óch wiechtieg dat dis eje sjproach noen inne formelle sjtatoes hat krèje”.