Kok tegenover Bolkestein over EMU en NAVO

DEN HAAG, 15 FEBR. Premier Kok zet zich af tegen recente uitlatingen van VVD-leider Bolkestein over de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de NAVO. Dat bleek gisteren na afloop van de ministerraad.

In een interview met deze krant zei Bolkestein afgelopen week dat Nederland buiten de EMU moet blijven als die begint met landen die een groter begrotingstekort hebben dan de in Maastricht afgesproken 3 procent. Kok zei “voorzichtig te zijn als een egeltje” met de suggestie dat landen de criteria voor toetreding niet halen. Hij is tegen een “pre-selectie” van EMU-landen. “Het is onverstandig om als voorzitter van de Europese Unie publiekelijk voorspellingen rond te strooien over wie zich wel en wie zich niet kwalificeert.”

De door Bolkestein genoemde norm van 3 procent is voor Kok niet heilig. “We gaan niet achter de computer zitten om te kijken hoe de cijfertjes eruit zien and that's it!” Volgens Kok moet er “naar letter en geest van de in Maastricht gemaakte afspraken worden gehandeld”, maar is het te vroeg om nu al de balans op te maken. “Dat gebeurt pas begin 1998.”

Kok wilde niet zo ver gaan dat hij nu al afstand neemt van de 3 procent als strikt criterium. “Ik heb me de afgelopen zeven jaar, ook als minister van Financiën, het leplazarus gewerkt om dit land weer financieel gezond te maken. Dan ga ik straks niet met een EMU werken die niet solide is.”

Ook de opvatting van Bolkestein dat de geplande uitbreiding van de NAVO met landen als Polen, Hongarije en Tsjechië ten koste gaat van de stabiliteit van Europa moest het ontgelden. “Het is geen kwestie van welles-nietes, maar een kwestie van hóe”, aldus Kok. Hij onderstreepte dat de NAVO niet bezig is met “landjepik”, maar wil reageren op de roep vanuit met name Centraaleuropese landen om veiligheid en samenwerking. Kok: “Het kabinet is al jaren voorstander van uitbreiding van de NAVO met Centraaleuropese landen, maar daarnaast van stabiliteitsbevorderende afspraken met Rusland en de Oekraïne.”

Kok zei benieuwd te zijn naar het politieke vervolg van Bolkenstein's uitspraken. Hij voelt zich sterk genoeg voor een eventuele confrontatie met Bolkestein in de Tweede Kamer. “Ik denk dat het kabinet op een hele brede steun kan rekenen”, aldus Kok.