Jaarlijks miljoen minder Russen

MOSKOU, 15 FEBR. De Russische bevolking (eind vorig jaar 147,5 miljoen) neemt jaarlijks met een miljoen personen af. Dat heeft de onderminister van Volksgezondheid, Tsaregorodtsov, gisteren gezegd. De afgelopen vijf jaar is het geboortecijfer met 23 procent gedaald, terwijl het sterftecijfer met 32 procent toenam.

Volgens Tsaregorodtsov bedreigt de demografische situatie de veiligheid van het land, “het nationale genetische kapitaal”, het potentieel van arbeidskrachten en de defensie. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de levensverwachting in de voormalige Sovjet-republieken is teruggevallen naar het niveau van 1980. Rusland is het zwaarst getroffen. De gemiddelde levensverwachting is daar 57,7 jaar. (AFP)

Het specialistenprobleem wordt grotendeels opgelost vanuit de landelijke structuur van de Trust. Met het Londense hoofdkwartier als uitvalsbasis snellen alle denkbare soorten experts naar plaatsen waar ze nodig zijn. Zo nodig wordt een regionale afdeling permanent versterkt met een archeoloog, faunaspecialist of meubelrestaurateur.