Groene pleisters

Onder het motto dat binnen verstedelijkt Rotterdam iedere gekapte boom er een te veel is, valt het te hopen dat de column van Jan Gerritsen 'Groene Pleisters' (3 februari) de geesten voldoende wakker heeft geschud en de Dienst Gemeentewerken Rotterdam voor het te laat is, op andere gedachten zal brengen.

De leuze 'Groen mag weer in Rotterdam' staat in schril contrast met wat zich dreigt af te spelen in de deelgemeente Overschie: het kappen van meer dan duizend bomen. Gerritsen schrijft dat in de Noordrand de laatste jaren al 6.000 bomen aan de kettingzaag ten prooi zijn gevallen. En het einde is nog niet in zicht. De ontwikkeling van het natuur- en recreatiepark Zestienhoven laat zien hoe het anders kan - niet in de laatste plaats omdat de plantsoenendiensten zich op afstand houden. Het wordt tijd dat het Rotterdams college van B en W de betrokken deelgemeenten oproept om met elkaar het groenbeleid te herzien. Zo niet, dan ontstaat een situatie waarin Rotterdam afscheid moet nemen van de vogels, vlinders en vleermuizen.

    • R. van Ee