Geneesmiddelen (1)

In een reactie op de artikelen van Renckens en Van Noordwijk (30 januari), meent Van Dusseldorp dat Renckens geen “steekhoudende weerlegging van de antroposofische zienswijze” geeft (6 februari).

Waarom zou hij? Een druk bezet gynaecoloog heeft bepaald wel nuttiger zaken om zich mee bezig te houden. De bewijslast ligt bij de antroposofen. Tegen het eind van zijn ingezonden stuk verwijt Dusseldorp Renckens en Van Noordwijk niet “wetenschappelijk” te werk te gaan. Het gebruik van de term 'wetenschappelijk' in verband met homeopathie is een lachertje. Ik daag scribent bij deze uit mij één, niet meer dan één, deugdelijk wetenschappelijk onderzoek (dubbelblind, placebo gecontroleerd) te noemen waarin enig effect van antroposofische of homeopathische 'geneesmiddelen' (op zich een oxymoron) wordt aangetoond of zelfs maar in de verste verte waarschijnlijk gemaakt.

Aansluitend verwijt Couwenbergh Renckens een “paternalistische houding” en vreest voor de vrije keuze van patiënten. Hij sleept zelfs zonder enige aanleiding abortus en euthanasie de occulte context binnen.

Ik ben voor vrije keuze, maar als particulier verzekerde moet ik middels mijn premie meebetalen aan alternatieve kwakzalverij als iriscopie, chromo- en aromatherapie en homeopathische humbug. Dat geld zag ik liever besteed aan het ontwikkelen van medicijnen die wel effect hebben.

    • Peter van der Zon
    • Sport Medisch Consulent Chiangmai