E. Wanders

E. Wanders is met ingang van deze maand benoemd tot nieuwe directeur van Vogelbescherming Nederland. Het afgelopen jaar fungeerde hij al als plaatsvervangend directeur.

Wanders is een bekende in de natuurbescherming. Na zijn studie biologie werd hij hoofd terreinbeheer bij de Duinwaterleiding van Den Haag.