E. Plate

F. Plate is sinds 1 februari de nieuwe hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied. Een belangrijk project waaraan hij leiding geeft is de sanering van het vervuilde Ketelmeer.