Drs. ir. J. van der Veer

Drs. ir. J. van der Veer is met ingang van 1 juli benoemd tot directielid van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, managing director van de Shell Petroleum Company en lid van de raad van beheer van Shell Petroleum Inc. waardoor hij tevens lid van de groepsdirectie van de Koninklijke/ Shell Groep wordt.

Van der Veer heeft diverse functies bij Shell bekleed, waaronder directielid van Shell Nederland voor raffinage en chemie. Thans is hij president van de Shell Chemical Company in Houston.