DOMHEID

In W&O van 8 februari geeft de heer Van Delft een interview weer dat hij had met de heer Matthijs van Boxsel over domheid. Centraal staat zijn uitspraak: 'Geen mens is intelligent genoeg om zijn eigen domheid te begrijpen'.

Moet ik daaruit afleiden dat domheid van een hogere orde is dan intelligentie? Deze conclusie - en dus ook de centrale uitspraak van de heer Van Boxtel - lijkt in vele sprookjes te worden bevestigd: 'domme' Hans komt wèl, zijn 'intelligente' broers niet op de bestemming aan. Is dat ook de reden, waarom de heer Van Boxsel met vele inhouden, die bij de zogenoemde New Age-beweging aan de orde komen geen raad weet? Deze zouden tot de categorie van blanke domheid behoren. Zou het kunnen zijn dat daarin zijn bekentenis ligt besloten, dat hij deze blanke domheid niet heeft kunnen begrijpen met zijn intelligentie? Toen Galilei met zijn ideeën kwam, werden deze aanvankelijk voor domheid gehouden door velen die zich tot de intelligentsia rekenden. Zou het dan nu ook zo kunnen zijn dat de huidige intelligentsia de 'domheid' van New Age nog niet kan bevatten, omdat daarin wellicht een nieuwe intelligentie schuilgaat?

    • R.S.H. Mees