Delfzijl wilde dealers screenen

DELFZIJL, 15 FEBR. De politie en de burgemeester van Delfzijl zijn van plan geweest de leveranciers van de gemeentelijke coffeeshop Paradox te screenen en hun met een 'verklaring van goed gedrag' de levering van softdrugs toe te staan.

Het openbaar ministerie in Groningen heeft dit vorig jaar verhinderd, omdat de handel in softdrugs strafbaar is. “Dan zouden we allerlei namen weten van lieden die we vervolgens niet gaan oppakken”, zegt de Groningse persofficier J. de Valk. “Dan is het beter ervoor te kiezen niet te weten. Nu kunnen we Paradox nog gewoon behandelen als iedere andere coffeeshop.”

Met subsidie van de gemeente Delfzijl is in september 1996 'het gecontroleerde verkooppunt van cannabisprodukten' Paradox geopend. Andere coffeeshops in Delfzijl werden tegelijkertijd verboden. Voor de opening van Paradox was de politie met de beheerder overeengekomen om de gangen na te gaan van leveranciers van softdrugs. Beheerder G. Kunst “vond nog verbazingwekkend veel leveranciers die met mijn voorwaarde konden leven”.

Burgemeester E. Haaksman betreurt het dat de politie niet mocht meewerken van justitie. “Met zo'n verklaring kun je het beste voorkomen dat je de rekening van handelaren als Charles Zwolsman en de Hakkelaar spekt.” Voordat Paradox met de leveranciers zaken zou doen, wilde de politie wel nagaan of zij een strafblad hadden en of zij in politie-onderzoeken werden genoemd. Ook was het de bedoeling de screening na verloop van tijd te herhalen.

Haaksman wilde een screening, zodat de stichting Paradox zaken zou kunnen doen met betrouwbare mensen. “We wilden weten waar de leveranciers vandaan kwamen”, aldus Haaksman, “uit de onderwereld of de bovenwereld.” Hij zegt uit 'het circuit' begrepen te hebben dat er betrouwbare leveranciers van softdrugs zijn. “Met name uit de hippiecultuur van de jaren zestig zijn heel reguliere telers voortgekomen.”

Het openbaar ministerie in Groningen vindt dat de “grens scherp moet worden getrokken”, aldus persofficier De Valk. “Het leveren gebeurt op eigen risico. Tot de achterdeur is het strafbaar, ook voor de beheerder. Die coffeeshop heet niet voor niets Paradox.” Burgemeester Haaksman zegt gezien de discussie rond de IRT-affaire begrip te hebben voor het standpunt van het OM. Hij pleit voor een licentiesysteem voor hasj- en wiettelers.

Delfzijl had gehoopt het model-Bussum te volgen. Daar verkoopt de stichting Piramide sinds 1992 softdrugs, met instemming van de gemeente, politie en justitie.

Pagina 1 Zaterdags Bijvoegsel: WITTE WIET