C. de Vet

Westvoorne krijgt per 1 februari C. de Vet als waarnemend burgemeester. De Vet (CDA) was tot 1 januari burgemeester van de voormalige gemeente Prinsenbeek, die door gemeentelijke herindeling in Breda is opgegaan.

Zijn benoeming in Westvoorne is tijdelijk, totdat een definitieve opvolger is gevonden voor de onlangs uit Westvoorne vertrokken burgemeester I. Bakker-van Assen (VVD). Zij is nu eerste burger van Bergeyk.