Verzet tegen plan fusie van provincies

GRONINGEN, 14 FEBR. Het provinciebestuur en Provinciale Staten van Groningen zijn tegen een onderzoek naar een fusie tussen Groningen en Drenthe. Zij vinden dat de huidige samenwerking tussen beide provincies hierdoor te veel wordt verstoord.

De regeringsfracties van PvdA, VVD en D66 dringen op initiatief van Kamerlid Zijlstra (PvdA) bij staatssecretaris Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken) aan op het onderzoek, zo werd twee weken geleden bekend. Drentse bestuurders reageerden negatief op Zijlstra's initiatief. In Groningen waren de eerste reacties positief, maar gisteren bleek tijdens een vergadering van de commissie ruimtelijke ordening dat ook een meerderheid van Provinciale Staten in Groningen tegen het onderzoek is. Het college van GS heeft zich hier achter geschaard.

Voor Zijlstra is dit geen reden van het onderzoek af te zien. “Provincies gedragen zich net als gemeenten bij een herindeling. Die zijn ook altijd tegen.” Als uit het onderzoek blijkt dat er meer voordelen dan nadelen zijn, moet Den Haag een fusie tussen Groningen en Drenthe opleggen, aldus Zijlstra. Het onderzoek moet wat hem betreft aan het eind van het jaar gereed zijn. Het verbaast hem dat de provincies zo negatief reageren, omdat vier jaar geleden nog door beide provinciebesturen een fusie op termijn niet werd uitgesloten.

Volgens gedeputeerde M. de Meijer (PvdA), die aanvankelijk positief reageerde op een mogelijke fusie, is gezien de reacties in Drenthe de tijd er nog niet rijp voor.

Groningen en Drenthe sloten in november een convenant over het plan Regiovisie Groningen-Assen 2030. Daarin zijn afspraken gemaakt over infrastructuur, woningbouw, bedrijfsterreinen en natuur- en landschapsontwikkeling. “Het laatste wat wij willen is dat het proces van de regiovisie wordt verstoord. Een fusie ligt toch gevoeliger dan ik had gedacht”, aldus De Meijer.

Voor Kamerlid Zijlstra is de regiovisie juist aanleiding om aan te dringen op het onderzoek naar een fusie. Het lange-termijnplan heeft volgens hem veel meer kans van slagen als het onder een strakke regie komt. CDA-Kamerlid De Hoop Scheffer noemde gisteren op een bijeenkomst in Winschoten de fusie zinloos. “De behoefte grootschaligheid na te streven schiet hier door. Samengaan van Groningen en Drenthe noem ik een elitaire discussie. Niet doen dus”, aldus De Hoop Scheffer.