Truckers in Spanje staken gewoon door

MADRID, 14 FEBR. De staking van Spaanse vrachtwagenchauffeurs, die het vrachtvervoer in het noordelijk deel van Spanje lam legt, gaat onverminderd door. Het gisteren gehouden overleg tussen vertegenwoordigers van de Spaanse regering en de organisaties van Spaanse vrachtvervoerders heeft geen oplossing opgeleverd. Naar verwachting zal de staking zeker nog tot na het weekeinde duren.

In een poging tegemoet te komen aan de eisen heeft de regering aangekondigd dat de prijs voor diesel voor de vrachtwagenchauffeurs met 14 peseta's (19 cent) verlaagd zal worden. De sectororganisatie Fedatrans die tot de staking heeft opgeroepen, maar een minderheid van de vrachtrijders vertegenwoordigt, noemde de aangekondigde maatregel evenwel onvoldoende. De stakers eisen verder een verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd en een beperking van het aantal vrachtlicenties.

Verschillende diplomatieke vertegenwoordigers in Madrid, onder wie de Nederlandse, hebben inmiddels hun ongenoegen over de situatie uitgesproken. De buitenlandse vrachtwagens die vast staan in Spanje hebben te kampen met agressief gedrag van de stakers. Van politie-escortes om de vrije doorgang te garanderen is nagenoeg geen sprake. De Europese commissaris voor vervoerszaken Neil Kinnock heeft er bij de Spaanse regering inmiddels op aangedrongen de veiligheid van de buitenlandse vrachtwagen-chauffeurs “met alle middelen” te garanderen.

Bij buitenlandse vertegenwoordigers in Spanje is de irritatie evenwel gegroeid omdat de indruk wordt gevestigd dat de Spaanse autoriteiten de staking weinig serieus nemen. Ondanks de chaos in het wegvervoer, die met name in het noorden heeft gezorgd voor tekorten aan verse groente, fruit en vis, is er geen sprake van enige coördinatie bij de hulp aan gestrande vrachtwagen-chauffeurs. Het optreden van de politie tegen de stakers, die onder meer stenen gooien naar rijdende vrachtwagens en banden lekprikken, wordt bovendien als onvoldoende geschetst.