TOPONTMOETING

Premier Kok en voorzitter Santer van de Europese Commissie gaan op 3 maart naar Moskou voor een topontmoeting. President Jeltsin zal aan het overleg deelnemen. Aan het overleg neemt ook minister Van Mierlo deel.