Steun voor BTW op energie

DEN HAAG, 14 FEBR. Nederland steunt het voorstel van de Duitse minister Waigel (Financiën) om de BTW op energie en energieprodukten in Europa te verhogen. Waigel deed zijn voorstel voor zo'n 'groene omzetbelasting' eind januari bij een bijeenkomst van Europese ministers van Financiën.

Staatssecretaris Vermeend (Financiën) zal de BTW-verhoging betrekken bij zijn studie naar een belastingsysteem voor de 21e eeuw. Dit voorjaar wil Vermeend zijn plannen publiceren.

De staatssecretaris zei eerder al dat hij minder directe belastingen, zoals inkomsten- en vennootschapsbelasting wil gaan opleggen, en meer indirecte belastingen, zoals BTW en accijnzen. “Een zwaarder accent op indirecte belastingen kan ook gunstig uitwerken voor het milieu”, zei Vermeend toen. “Milieuvervuilende activiteiten zouden fiscaal ontmoedigd kunnen worden.”

Waigel wil naast de twee bestaande BTW-tarieven een speciaal tarief voor energie en energieprodukten. Voor de invoering van zo'n extra BTW-tarief is toestemming nodig van de Europese ministerraad, omdat de omzetbelasting en accijnzen binnen de Europese Unie zijn geharmoniseerd.

Het voorstel van Waigel houdt in dat naast het BTW-tarief van 17,5 procent voor luxe goederen en van 6 procent op andere goederen en diensten, een derde tarief komt voor energie. Dat zou rond de 20 procent kunnen bedragen.