Stad Amsterdam

In de rubriek 'Stad Amsterdam' (27 januari) wordt door Anneke Visser mijn schriftelijke bijdrage voor de onderzoekscommissie van het Amsterdamse Gemeente Vervoerbedrijf (GVB) van vragen en commentaar voorzien.

Haar veronderstelling dat de jaarlijkse functioneringsgesprekken tussen toenmalig GVB-directeur Ben Smit en mij boeiend waren, klopt. De reden daarvoor is echter niet gelegen in het feit dat “geen van beiden in staat zijn gebleken orde op zaken te stellen”.

Ik was politiek verantwoordelijk tussen 1990 en 1994 en de directeur en ik hebben het bedrijf aanzienlijk meer op orde achtergelaten dan wij het aantroffen. De McKinsey-operatie, bedoeld om orde op zaken te stellen, had een doorlooptijd van vijf jaar. De operatie startte formeel op 1 januari 1992 en in '92-'93 is aan de geplande fasen van de McKinsey-operatie met succes begonnen.

Anneke Visser vraagt zich af wat ik heb gedaan om een adequate ambtelijke ondersteuning op het stadhuis te krijgen. Daarover het volgende.

In diverse informele gesprekken met het hoofd van de afdeling is een en ander aan de orde geweest. De daaruit voortvloeiende acties hebben niet het gewenste resultaat gehad.

Ook pogingen mijnerzijds om de basis van de ambtelijke bemoeienis, namelijk de besluitvormingsprocedures binnen het college, fundamenteel ter discussie te stellen, leden schipbreuk. Er was dus wel actie, maar helaas niet het gewenste resultaat. Ik heb deze managementsactiviteiten met hulp van mijn persoonlijke medewerker uitgeoefend tot op de laatste dag dat ik politiek verantwoordelijk was.

Vervolgens schrijft zij het vreemd te vinden dat, ondanks mijn stelling dat de aansturing van het GVB dankzij de onderlinge vertrouwensrelatie tussen directie en bestuur, optimaal is geweest, De Jong tot de conclusie kwam dat het GVB 'out of control' was. De conclusie van De Jong is gebaseerd op de toestand aangetroffen eind 1995. Het GVB was begin 1994 niet 'out of control', ondanks het door ons eind 1993 gemelde wijkend financieel perspectief door weer extra bezuinigingen van het rijk.

Zij verwijt mij dat ik zwijg over de manier waarop projecten werden gefinancierd en over welke diensten (?) daar tegenover stonden. Dit stilzwijgen is passend: de wijze waarop projecten werden gefinancierd is terug te vinden in de raadsvoordrachten en deze vormen geen onderdeel van de GVB-affaire.

    • Rick ten Have