SCIENTOLOGY

Scientology is geen religie en valt daarom niet onder de bescherming van de anti-racismewetgeving. Dit heeft de rechtbank in het Zwitserse Sankt Gallen gisteren uitgesproken naar aanleiding van een klacht tegen een lerares die zich negatief over Scientology had uitgelaten.

De rechtbank oordeelde op grond van brochures, waarin Scientology zichzelf als een “religieuze filosofie” omschrijft, dat de organisatie daarmee niet hetzelfde is als een religie die “op een verbond met een hoger, bovenaards wezen is gebaseerd”.