Ramsj

Frits Bolkestein, Mohammed Arkoun: Islam en de democratie. Paperback, Contact 1994, van ƒ 24,90 voor ƒ 9,90. Steven Sterk Utrecht

Arkoun is hoogleraar Arabische taal- en letterkunde aan de Sorbonne te Parijs en verbleef een tijd in Amsterdam. Bolkestein discussieert met hem over o.a. het islamitisch fundamentalisme, Rushdie en de symbolische waarde van hoofddoekken. De hoofdstukken besluiten met literatuurverwijzingen. Deed indertijd veel stof opwaaien. Dat geldt ook voor De bastaarden van de Profeet van Rachid Mimouni, een indringend en bekroond essay over de gevaren van het islamitisch fundamentalisme in vooral Algerije(van ƒ 26,50 voor ƒ 9,95 bij De Slegte).

    • Ewoud Sanders