Ramsj

Dick van Ruler: Piranesi. Gebonden, Uitgeverij 010 1992, drie delen in een cassette, van ƒ 125,00 voor ƒ 49,50. Ulysses Den Haag; Nijhof & Lee Amsterdam

Omstreeks 1750 gaf de Italiaanse etser en architect G.B. Piranesi (1720-1778) de prentenserie 'Carceri' (kerkers) uit, een serie grootse architectuurvisioenen. In deze driedelige studie onderneemt Dick van Ruler een speurtocht naar de betekenis van deze gevangenisprenten in de Europese cultuur,met uitweidingen over filosofie, theologie en wetenschap. Hier en daar moeilijk toegankelijk, maar prachtig uitgevoerd.

    • Ewoud Sanders