Ramsj

M.C. van den Toorn: Wij melden u den nieuwen tijd. Paperback, Sdu 1991, van ƒ 49,90 voor ƒ 14,90. De Slegte

Voorbeeldige studie over het woordgebruik van de Nederlandse nationaal-scoliasten. Scherp geschreven, voortreffelijk gedocumenteerd en met een dijk van een bibliografie. Op basis van citaten uit nationaal-socialistische bronnen analyseert Van den Toorn woorden en uitdrukkingen als 'sibbe, stam, bloed en bodem, volksch, houzee' enzo voorts. Zou verplichte kost moeten zijn voor alle studenten Nederlands. Alleen de belettering laat veel te wensen over.

    • Ewoud Sanders