Pronk dreigt steun tribunaal te staken

DEN HAAG, 14 FEBR. Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) noemt het management van het Rwanda-tribunaal 'redelijk chaotisch'. Hij zal de Nederlandse ondersteuning stopzetten als er niet snel maatregelen worden genomen.

Pronk ergert zich aan het feit dat mensen die toegewezen waren aan het tribunaal om recht te spreken over oorlogsmisdaden in Rwanda, vaak niets te doen hadden. Ook werd het geld dat donoren waaronder Nederland aan het hoofdkwartier van de Verenigde Naties stuurden, niet overgemaakt aan het tribunaal.

Nederlandse medewerkers die aan het tribunaal zijn verbonden, hebben Pronk op de hoogte gebracht van het slechte functioneren van het management van het tribunaal. Inmiddels hebben de Verenigde Naties zelf een onderzoek laten verrichten. In het rapport komen de opstellers tot dezelfde mening.

Pronk verwacht dat de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan snel maatregelen zal nemen. Het hoofdkwartier in New York heeft zich volgens Pronk te weinig ingespannen om goede mensen naar het tribunaal te sturen en de activiteiten financieel te ondersteunen. De nieuwe procureur van het Rwanda-tribunaal, de Canadese juriste Louise Arbour, heeft al gezegd dat op aanbevelingen uit het VN-rapport het management van het Rwanda-tribunaal grondig gewijzigd zal worden.