Pas verschenen; Non-fictie

Hugh Cunningham: Het kind in het westen. Vijf eeuwen geschiedenis. Vert. Anja van den Tempel. Van Gennep, 287 blz. ƒ 55,-

Sinds de zestiende eeuw is er veel veranderd in de relatie tussen volwassenen en kinderen. Cunningham toont echter ook de continuïteit aan. Door de eeuwen heen is er sprake van veel liefde voor kinderen.