Pas verschenen; Fictie

Rosario Ferré: Het huis aan de lagune. Vert. uit het Engels door May van Sligter, De Geus, 428 blz. ƒ 49,90

Roman van de in Amerika wonende Puerto-Ricaanse schrijfster Rosario Ferré over debutante die een familiekroniek schrijft. Haar man begint naar eigen inzicht het manuscript te wijzigen.