Pas verschenen; Fictie

Andrew Crumey: Pfitz. Vert. uit het Engels door M. Dijkstra, Atlas, 175 blz. ƒ 39,90

Een achttiende-eeuwse prins wijdt al zijn energie aan het scheppen van een utopische stad.